SÁMI VERB

Hvilket verb vil du bøye?*

Har du ikke samisk tastatur? Bruk "a1, c1, d1, n1, s1, t1, z1" istedenfor "á, č, đ, ŋ, š, ŧ, ž".

Tast inn det samiske verbet du trenger å bøye her:

Trenger du hjelp med bøying av nordsamiske verb?



Jeg synes også at det kan være vanskelig til tider å huske alle de samiske bøyningsmønstrene. Derfor har jeg laget et lite program som gjør det for meg, og for deg!

Jeg har studert informatikk og nordsamisk på UiT - Norges arktiske universitet og jeg ble fascinert av systemet bak samiske verb, og fant fort ut at det går an å kombinere samisk og informatikk. Dette er mitt forsøk til å vise verden at bøying av samiske verb er veldig systematisk, når det gjelder samiske verb finns det nemlig ingen unntak hvordan de skal bøyes. Bare prøv det selv, tast inn et samisk verb i feltet og se hva resultatet er.


*Kun nordsamiske verb bøyes. Denne paradigmegeneratoren sjekker ikke om verbet du fører inn er et riktig samisk verb. Hvorfor det? Jeg ønsker at du lærer å skrive samiske verb på en ordentlig måte selv, generatoren skal ikke fungere som et ordbok eller en rettskriver. Generatoren sjekker om det ser ut til å være et samisk verb og dersom det er slik, vil den bøye etter det du har ført inn. Dersom du taster inn noe galt, men oppfyller alle kravene til å være et samisk verb, vil alle bøyningene være riktig, men selve ordet vil være ugyldig. Vær obs på dette.

Her er mine forslag blant 684 tidligere innførte verb: bávččagahttit, álggahit, goallut, áddet, giitit, njoarrat, ruvssodit, giddet, giktalit, gárvodit, heahpanit, neaskit, reistet, geassit, suodjalit, čohkket, várjalit, juoŋastit, gártat, jiellat, vádjolit, háisut, geahcalit, deavdalit, suovvat, healbadit, oađđát, guođđit, sahet, vákšut.